Loading...

Web Application Firewall (WAF)

Dedykowane platformy do ochrony aplikacji Web’owych, implementowane najczęściej pomiędzy siecią Internet a udostępnianymi portalami.

Wyposażone są w mechanizmy autolearning’u lub machine learningu, które pozwalają przeanalizować działanie aplikacji i na tej podstawie zastosować adekwatne polityki.

Dysponują zaawansowanymi technikami ochrony aplikacji WWW, zapewniają podział obciążenia oraz realizują funkcje szyfrowania i kompresji danych do stacji użytkowników zdalnych.