Loading...

Cloud Access Security Broker (CASB)

Cloud Access Security Broker jest rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo popularnych aplikacji i usług chmurowych. Może oferować różnorodne usługi, takie jak monitorowanie aktywności użytkowników i egzekwowanie dostępu do zasobów, ostrzeganie o potencjalnie niebezpiecznych działaniach, ochronę przed wyciekiem danych lub ich nieprawidłowym przetwarzaniem, przestrzeganie zdefiniowanych polityk dostępu do danych oraz ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Często umożliwia badanie zgodności z popularnymi normami i regulacjami oraz generowanie stosownych raportów.

Występuje w postaci usługi chmurowej lub rozwiązania on-premise, które pośredniczy w komunikacji użytkowników z usługami niezależnie od miejsca, z którego nawiązywane jest połączenie. Dzięki temu dostęp do usług w chmurze zawsze podlega określonym przez administratora politykom bezpieczeństwa.

Zastosowany wspólnie z systemem jednorazowego uwierzytelnienia charakteryzuje się większą elastycznością i bezpieczeństwem, gdyż użytkownik, aplikacja, czy urządzenie nie znają faktycznych poświadczeń do chronionych usług.