Loading...

Data Encryption

Systemy ochrony, które minimalizują ryzyko nieuprawnionego dostępu do poufnych informacji poprzez szyfrowanie danych.

Wykorzystują do tego celu różne techniki: szyfrowanie pojedynczych plików, wolumenów, całych dysków, nośników zewnętrznych, informacji przesyłanych do zasobów w chmurze.

Zarządzane centralnie pozwalają na spójne  – w ramach przedsiębiorstwa – zasady klasyfikowania danych oraz ich ochrony w oparciu o polityki. Poprzez integrację z bazami danych użytkowników (np. AD) administratorzy otrzymują elastyczne narządzie, które pozwala zarządzać bezpieczeństwem przechowywanych danych z perspektywy jednostek organizacyjnych firmy.

System zarządzania dostarcza informacji na temat stanu chronionych zasobów, zapewnia logowanie, raportowanie oraz alarmuje. Dodatkowo dostarcza mechanizmy odzyskiwania haseł, co jest istotnym elementem procesu utrzymania.