Loading...

Data Loss Prevention (DLP)

System, którego podstawowym zadaniem jest ochrona informacji poufnych w zasobach przedsiębiorstwa.

Zakłada kontrolę informacji w każdym kanale komunikacji – webowym, mailowym, chmurowym, a także na serwerach i urządzeniach użytkowników (USB, drukarki, nośniki zewnętrzne).

Niektórzy producenci implementują wybrane mechanizmy na systemach zintegrowanych lub dedykowanych firewall’ach aplikacyjnych.

Wdrożenie wiąże się ze zdefiniowaniem, czym są informacje chronione, inwentaryzacją zasobów, określeniem zasad kontroli dostępu oraz procesu biznesowego informacji, zdefiniowaniem polityk kontroli oraz mechanizmów powiadamiania i reagowania na zdarzenia.