Loading...

TAP

TAP (ang. Test Access Point – testowy punkt dostępowy) to urządzenie monitorujące, które wpięte transparentnie w segment sieci, tworzy kopię ruchu (włączając w to błędne ramki) i przesyła ją do zewnętrznych systemów analizy. Może to być urządzenie sprzętowe lub wirtualne, wstawione w strategicznym punkcie sieci fizycznej, sieci wirtualnej lub chmury publicznej w celu pobierania kopii ruchu przekazywanej do analizy określonych danych.

Technologia ta zapewnia dostęp do ruchu wymaganego do bezpiecznego monitorowania i zarządzania infrastrukturą sieciową w sposób ciągły i wydajny.

TAPy gromadzą dane i przekazują je do agregatorów ruchu sieciowego (ang. Traffic Aggregators) w celu agregacji, filtrowania lub do brokera pakietów sieciowych (ang. Network Packet Brokers) w celu optymalizacji danych przed dostarczeniem ich do narzędzi analizujących.

Urządzenia te działają w trybie transparentnym, będąc całkowicie przezroczyste dla sieci, nie wpływając na jej działanie lub wydajność.