Loading...

Secure Web Gateway (SWG)

Dedykowana platforma do kontroli ruchu http/s pośrednicząca w komunikacji użytkowników z siecią Internet. Stacje końcowe mogą się komunikować ze światem zewnętrznym tylko za jej pośrednictwem. Głównymi funkcjami są: selektywna deszyfracja ruchu https, kontrola treści (kategorie adresu URL, aplikacje) per użytkownik oraz logowanie/raportowanie.

Implementowana w trybie transparent-proxy lub explicit-proxy.

SWG może spełniać różne dodatkowe funkcje, takie jak: antywirus, sandboxing, kontrola pasma, cache i inne.