Loading...

Network Access Control (NAC)

Zapewnia kontrolę dostępu do sieci (przewodowej i bezprzewodowej) na poziomie portu.

Podstawowym zadaniem jest weryfikacja stacji uzyskującej dostęp do sieci (w tym jej bezpieczeństwa), uwierzytelnienie stacji lub użytkownika, a następnie przydzielenie dostępu do określonej strefy bezpieczeństwa (np. VLAN’u).

W konsekwencji wystąpienia różnych zdarzeń (np. wykryta niebezpieczna aktywność stacji) rozwiązanie może podejmować różne akcje, jak np. : blokada portu czy przeniesienie do VLAN’u kwarantanny, izolując tym samym zagrożenie od reszty infrastruktury.

Administrator uzyskuje pełną kontrolę nad urządzeniami końcowymi łączącymi się z siecią oraz poziomem dostępu jaki zostanie im przydzielony.