Loading...
Artykuły

Zaufana tożsamość – usługa uwierzytelniania IntelliTrust

Nigdy wcześniej rozwiązania IT nie miały tak znaczącego wpływu na powodzenie działalności biznesowej. Liderzy biznesowi i pracownicy przedsiębiorstw polegają coraz bardziej polegają na narzędziach mobilnych i chmurowych w celu wprowadzania w firmie innowacji oraz usprawniania procesów. Ale także pojawiający się niespodziewanie konkurenci wykorzystują nowe techniki do zaburzenia status quo na rynku.

Ten nowy świat rozproszonych i połączonych urządzeń oznacza, że zabezpieczenie informacji i zapewnienie prostego dostępu uprawnionym użytkownikom wymaga przyjęcia nowego podejścia, bazującego na zaufanej tożsamości. Umożliwia to m.in. rozwiązanie IntelliTrust firmy Entrust Datacard. Upraszcza ono identyfikację użytkowników systemów IT (pracowników, podwykonawców, partnerów, dostawców i klientów) oraz ich uwierzytelnianie w szerokiej gamie aplikacji chmurowych i lokalnych stosowanych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu, że jest wdrażane w chmurze, nie ma konieczności jego wdrażania, charakterystycznego dla tradycyjnego oprogramowania, zaś bardzo wydajny mechanizm wykorzystywany do automatyzacji zadań oraz model cenowy zapewniający swobodę w porównaniu z tradycyjnymi ograniczeniami licencyjnymi, sprawiają, że rozwiązanie IntelliTrust ułatwia zapewnienie bezpiecznego dostępu do informacji dla wszystkich użytkowników.

Rozwiązanie IntelliTrust działa jak wirtualna karta inteligentna, umieszczona na urządzeniu mobilnym, przy czym użytkownik nie musi nic nosić przy sobie ani wkładać do czytnika. Dzięki temu zapewnia bezpieczny dostęp Single-Sign On do sieci i aplikacji, a jednocześnie proces obsługi tego narzędzia jest zrozumiały dla użytkowników.

Jedyna usługa ochronna z bogatą historią

Rozwiązanie IntelliTrust jest jedynym wykorzystującym dziesięciolecia doświadczenia w dziedzinie uwierzytelniania. Zapewnia wiele poziomów zabezpieczeń, dzięki którym możliwa jest ochrona zarówno prostych portali, jak też bardzo wrażliwych zasobów. Dla użytkowników kluczowe znaczenie ma samoobsługa zapewniająca im możliwość samodzielnej rejestracji oraz rozwiązywania problemów uniemożliwiających uwierzytelnienie – wszystko w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. W ten sposób ograniczono liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej IT i zwiększono uprawnienia użytkowników końcowych.

IntelliTrust zapewnia prostą, niezawodną możliwość łączenia się z różnego typu zasobami, m.in. za pomocą wbudowanych funkcji integracyjnych oraz interfejsu API Rest. Dzięki temu możliwa jest ochrona aplikacji oferowanych w modelu SaaS, sieci VPN czy też korporacyjnych rozwiązań do zarządzania środowiskami mobilnymi (Enterprise Mobility Management, EMM). Rozwiązanie to zapewnia także katalog gotowych konektorów oraz umożliwia konfigurację jego ustawień na bazie przepływów pracy. Pozwalają to na usprawnianie działań IT z zakresu wdrażania i zarządzania, dzięki czemu można zabezpieczyć nowe aplikacje w ciągu kilku minut.

Intuicyjne narzędzie administratora pozwala automatycznie przekierowywać zapytania aplikacji, tworzyć konta, zarządzać uprawnieniami i odwoływać, odnawiać albo zmieniać uprawnienia dostępu według potrzeb, a to wszystko z jednego miejsca. Standardowe narzędzia do zarządzania katalogiem w ramach Microsoft Active Directory oraz repozytoriów LDAP pomagają zsynchronizować zarządzanie tożsamościami oraz ograniczyć ilość ręcznej pracy w IT.

Więcej informacji na stronie https://intellitrust.entrustdatacard.com.

Damian Kozłowski, Product Manager w Veracompie, odpowiedzialny za marki Gigamon, D3 Security, Algosec oraz Entrust

Inne artykuły: