Loading...

SSL VPN

Zapewnia bezpieczny dostęp do zasobów sieci wewnętrznej poprzez szyfrowanie komunikacji protokołem SSL.

Najczęściej rozwiązania tego typu umożliwiają realizację połączeń typu client-to-site, ale niektóre produkty oferują również możliwości typu site-to-site.

Połączenia typu client-to-site mogą być realizowane w dwóch trybach:

  • portal – szyfrowanie komunikacji dla wybranych aplikacji, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej,
  • tunel – szyfrowanie dowolnej komunikacji, z wykorzystaniem dedykowanego klienta SSL-VPN dla urządzeń mobilnych.

Zwykle połączone z mechanizmami uwierzytelniania oraz weryfikacją poziomu bezpieczeństwa na stacji roboczej.

Dobierając rozwiązanie, warto zwrócić uwagę na wydajność platformy w zakresie szyfrowania, ilość jednoczesnych połączeń oraz wspierane protokoły szyfrujące.