Loading...

Change Management

Systemy zarządzania zmianą (ang. Change Management) umożliwiają zespołom bezpieczeństwa i utrzymania inteligentne zarządzanie politykami bezpieczeństwa, implementowanymi w heterogenicznych środowiskach zapór ogniowych, routerów, rozwiązań VPN oraz pozostałych skojarzonych urządzeń sieciowych. Dzięki temu w organizacji znacznie wzrasta jakość obsługi biznesu oraz zdecydowanie maleje ryzyko błędu w samym obszarze zrządzania bezpieczeństwem.

Systemy typu Change Management pozwalają na zarządzanie łącznością aplikacji poprzez automatyczne wykrywanie, mapowanie i bezpieczne udostępnianie połączeń sieciowych dla aplikacji biznesowych. Poza tym pozwalają na zarządzanie zmianami polityki bezpieczeństwa w sposób zautomatyzowany – od planowania poprzez analizę ryzyka, wdrożenie i walidację. Dzięki systemom Change Management w łatwy sposób możemy wykonać optymalizację polityk firewall i proaktywne zarządzanie ryzykiem przy użyciu gotowych raportów zgodności z przyjętymi procedurami lub regulacjami (np. PCI).