Loading...
Aktualności

Tenable sfinalizował przejęcie Alsid i startuje z rozwiązaniem Tenable.ad

Według firmy Frost & Sullivan usługa Active Directory jest używana przez 90 procent organizacji z listy Fortune 1000 jako główna metoda katalogowania zasobów, uwierzytelniania i autoryzacji. Wszechobecność sprawia, że Active Directory jest także preferowanym wektorem ataków dla przestępców, którzy wykorzystują błędne konfiguracje do przemieszczania się w poprzek systemów i eskalacji uprawnień.


Usługa Active Directory jest często celem ataków i zwykle pierwszą rzeczą, na której koncentrują się atakujący po uzyskaniu początkowego dostępu do systemu. Zrozumienie stanu bezpieczeństwa Active Directory jest strategicznym i ważnym uzupełnieniem zarządzania lukami w zabezpieczeniach i jest niezbędne do zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w złożonych środowiskach chmurowych i hybrydowych
 – powiedział Amit Yoran, prezes i dyrektor generalny Tenable.

Cieszymy się, że możemy powitać zespół Alsid w Tenable i zaoferować rozwiązanie Tenable.ad naszym klientom, abyśmy mogli pomóc im skoncentrować się na wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, które stanowią największe ryzyko dla ich działalności.

Ryzyko z tym związane nigdy nie było wyższe niż obecnie – większość z nas pracuje zdalnie i często korzysta z urządzeń osobistych do łączenia się z systemami firmowymi. Usługa Active Directory odgrywa kluczową rolę w zarządzanym logowaniu jednokrotnym (SSO), a poziom dostępu użytkowników jest przyznawany po uwierzytelnieniu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Alsid w zabezpieczaniu usługi Active Directory, Tenable od teraz może oferować nowe i innowacyjne rozwiązanie do zwalczania cyberataków. Wiodące w branży rozwiązania firmy Tenable do opartego na ryzyku zarządzania lukami w zabezpieczeniach umożliwiają organizacjom przewidywanie, które podatności może wykorzystać osoba atakująca, aby uzyskać przewagę. Tenable.ad umożliwia zespołom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo znajdowanie i naprawianie słabych punktów oraz wykrywanie bieżących ataków w czasie rzeczywistym. Wszystko to bez konieczności wdrażania agentów lub korzystania z kont uprzywilejowanych. Tenable.ad jest obecnie dostępny jako rozwiązanie typu Software as a Service (SaaS) lub instalowane lokalnie, w infrastrukturze organizacji (on-premise). Obecni klienci Alsid mają możliwość natychmiastowej aktualizacji do Tenable.ad.

Dzisiaj Alsid łączy siły z Tenable. Podzielamy jedną wizję pomagania naszym klientom w bardziej holistycznym podejściu do cyberbezpieczeństwa, które obejmuje niezwykle skuteczne rozwiązania do zapobiegania i wykrywania ataków skoncentrowanych na usłudze Active Directory – powiedział Emmanuel Gras, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy AlsidTen kamień milowy potwierdza słuszność naszych dotychczasowych wysiłków. Jeszcze bardziej ekscytują nas możliwości, jakie przed nami stoją, dzięki wejściu na nowe rynki na całym świecie.

Zgodnie z warunkami umowy, Tenable nabył Alsid za całkowitą cenę zakupu w wysokości około 98 milionów USD w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt ceny zakupu.

Inne artykuły: