Loading...
Aktualności

Fortinet przejmuje firmę Panopta

Fortinet dokonał przejęcia firmy Panopta, twórcy innowacyjnych rozwiązań działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Zapewniają one pełen wgląd w stan sieci korporacyjnych i automatyczne zarządzanie środowiskiem IT, w tym serwerami, urządzeniami sieciowymi, kontenerami, aplikacjami, bazami danych, urządzeniami wirtualnymi i infrastrukturą chmurową.

Proces wdrażania cyfrowych innowacji u klientów przyspiesza, a o jego sukcesie decyduje poprawa komfortu pracy użytkowników. Kluczowe znaczenie ma fakt, czy infrastruktura IT w przedsiębiorstwie jest w pełni sprawna. Bazujące na chmurze rozwiązania firmy Panopta dostarczają kompletny obraz każdej usługi, urządzenia sieciowego i aplikacji, niezależnie od miejsca, w którym zostały wdrożone – w kontenerze, chmurze, infrastrukturze klienta czy środowisku hybrydowym. Dzięki architekturze Fortinet Security Fabric, połączonej ze skalowalną, platformą monitorowania i diagnostyki sieci firmy Panopta, Fortinet może zaoferować najbardziej kompleksowe rozwiązania do zarządzania operacjami sieciowymi i bezpieczeństwem dla przedsiębiorstw lub dostawców usług.

Połączenie tych rozwiązań zwiększa poziom bezpieczeństwa i wydajności hybrydowej infrastruktury sieciowej klientów. Ułatwia także monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym i poprawia efektywność infrastruktury, na bazie której zbudowane są usługi ochronne Fortinetu, także chmurowe. Przykładowo: usługi bezpiecznego dostępu do infrastrukturzy brzegowej (SASE), poczty elektronicznej, analizy bezpieczeństwa i internetowe firewalle aplikacyjne (WAF) będą korzystać z ciągłego monitorowania i diagnostyki zapewnianej przez platformę firmy Panopta. Integracja jej rozwiązań z firewallami następnej generacji FortiGate oraz Fortinet Secure SD-WAN jeszcze bardziej zwiększy efektywność sieci SD-WAN. Ponadto, integracja narzędzia Panopta do zautomatyzowanego zarządzania incydentami z platformą Fortinet SOAR dostarczy zespołom IT zunifikowanych informacji, aby mogły proaktywnie diagnozować i rozwiązywać w czasie rzeczywistym incydenty w sieci.

Platforma firmy Panopta została zbudowana w taki sposób, aby zapewniała korzyści partnerom oferującym wartość dodaną oraz dostawcom usług MSSP – ułatwia integrację z ich własną ofertą oraz stworzenie w ten sposób dodatkowych korzyści dla klientów końcowych. Zapewniane przez Panopta rozwiązanie do kontroli dostępu bazującej na rolach, wprowadza dodatkową warstwę zarządzania pomiędzy użytkownikami, a zespołami działów Network Operations Center (NOC) oraz Security Operations Center (SOC).

W obecnym środowisku pracy zdalnej dostępność aplikacji, ich wydajność, bezpieczeństwo i jakość przekładają się na komfort pracy użytkownika końcowego. Rozwiązanie firmy Panopta analizuje wskaźniki dotyczące stanu sieci oraz wydajności aplikacji, aby zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na dostępność dla użytkowników, a także umożliwia szybką, zautomatyzowaną naprawę (Digital Experience Monitoring, DEM).

Dzięki przejęciu firmy Panopta, Fortinet będzie dostarczać najbardziej kompleksową w branży platformę sieciową bazującą na bezpieczeństwie, zapewniającą nowe funkcje monitorowania sieci, wykrywania incydentów i reagowania na nie:

– Ujednolicone monitorowanie i zautomatyzowane zarządzanie incydentami, co skraca czas reakcji na problemy i rozwiązywania ich przez zespoły NOC, a tym samym pomaga w spełnieniu wymogów umów SLA.

– Ponad 50 globalnych punktów obecności (PoP) wyposażonych w sondy do symulacji wydajności aplikacji i opóźnień, które mogą mieć wpływ na komfort pracy użytkownika końcowego (proces ten znany jest również jako syntetyczne monitorowanie transakcji).

– Natywny monitoring w chmurze dla obciążeń Kubernetes i PaaS (Platform-as-a-Service) w środowiskach AWS i Azure.

– W pełni konfigurowalny system ostrzegania o przepływie pracy, gotowy do integracji z rozwiązaniami firm zewnętrznych i nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi.

– Kolejna, przyjazna dla integratorów oferta usług najwyższej klasy, odzwierciedlająca zaangażowanie Fortinet na rzecz swoich partnerów.

Inne artykuły: